Almir Jagodić

Podržite Almir Jagodić na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: ŽIVINICE

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

 Almir (Senahid) Jagodić, rođen 1.3.1985.g. Iz Živinica. Po zanimanju doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, magistar menadzmenta u zdravstvu. Dugogogodišnji volonter crvenog križa Grada Živinice i Tuzlanskog kantona, instruktor prve pomoći. Zaposlen u JZU Dom zdravlja Živinoce u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Koji cilj želi da ostvari?

 Motivisanje mladih da ulažu u sebe i svoje obrazovanje. Dokazati da se trudom i radom, i u Bosni i Hercegovini može uspjeti.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

 Magistar menadžmenta u zdravstvu, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ultrasoničar, akupunkturolog, instruktor prve pomoći. Učesnik 10 Marševa mira ispred CK TK. Autor i koautor nekoliko objavljenih radova iz oblasti medicine, izmeđuostalih i koautor rada objavljenog u American Journala of Internal Medicine.Jedan od prvih uposlenika JZU Dom zdravlja Živinice koji su se dobrovoljno prijavili za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19.

Podržite Almir Jagodić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Obrazovanje