Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju

Informacije o kandidatu/kinji

Mjesto prebivali分ta: GRAČANICA

O oragnizaciji:

Nevladina organizacija Centar za obrazovanje razvoj i afirmaciju (NVO CEORA) je nevladina i nestranačka organizacija iz Gračanice osnovana u mjesecu julu 2019. godine koja realizuje projekte iz oblasti odgoja, obrazovanja, ekologije i ekonomije.

U toku 2022. godine, u organizaciji NVO CEORA su realizovana dva ekološka projekta na području Grada Gračanica:

  1. U okviru projekta “Eko čaršija” je u aprilu 2022. godine Gračanici održana edukativno-rekreativna šetnja „Pješačenjem do zdravlja“ povodom Međunarodnog dana zdravlja, a na Dan planete Zemlje organizovana je Ekološka akcija „Očistimo grad za jedan dan“. Na tri lokacije u gradu, koje su odabrane u saradnji sa JP Komus d.o.o. Gračanica prikupljeni su neprimjereno odloženi otpaci te uklonjeni prašina, zaraslo šiblje i grmlje i trava.

U maju je realizovana interaktivna obuka i radionica na temu „Ekološka kultura“ u Multimedijalnoj sali Javne ustanove Mješovita srednja škola Gračanica čime je obilježen Međunarodni dan akcije za klimu. Učešće u projektu, koji je trajao od januara do juna 2022. godine je uzelo preko 200 učesnica i učesnika, najviše djece i mladih. Projekat „Eko čaršija“ podržan je od strane Fondacije tuzlanske zajednice kroz Fond „Volim Svoj Grad“.

2. U sklopu projekta “Eko put od deponije do izletišta” uklonjena je dugogodišnja divlja deponija na području mjesne zajednice Miričina, na lokaciji bivšeg, starog željezničkog pojasa i izletišta sve do obale rijeke Spreče. Realizovano je slijedeće:
  • uklonjeno je 50 kamionskih prikolica čvrstog otpada,
  • uklonjeno šiblje, staro drveće i poravnat teren,
  • ekološka akcija u sklopu koje je preko 50 volonterki i volontera uz druženje u prirodi uklonilo sitni čvrsti otpad, šiblje i posadilo drveće i formiran je drvored sadnica lipe i kestena.

Čišćenjem i uređenjem ovog prostora te intenzivnom promocijom ekoloških aktivnosti, otvorene su mogućnosti za buduće ekološke akcije daljnjeg uređenja lokacije, rekreaciju, odmor, organizovanje izleta i druženja u prirodi. Planirano je dalje uređivanje ovog prirodnog, turističkog i kulturno-historijskog dragulja u mjesnoj zajednici Miričina, Grad Gračanica. Projekat je realizovan u periodu avgust – oktobar 2022. godine, a finansiran je od strane dm drogerie markt d.o.o. u sklopu dm kampanje {ZAJEDNO} za bolje sutra.

Svojim primjerom su promovisali ispravan način odnosa prema okolini u kojoj se nalazi puno ljepota i prirodnih blagodati.

Brošura:

https://ceora.ba/wp-content/uploads/2023/01/NVOCEORA-Brosura-1.pdf

Fotografije: