Centar za razvoj inkluzivnih praksi Banovići

Podržite Centar za razvoj inkluzivnih praksi Banovići na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: BANOVIĆI

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Centar za razvoj inkluzivnih praksi Banovići, radi od jeseni 2019.godine.
Centar je osnovan od strane Save the children-a i Ministartsva obrazovanja TK-a. Smješten u sklopu osnocne škole Banovići i pokriva tri općine: Kladanj, Banovići i Živinice (16 škola).
U Centru radi 5 kabineta, te mobilni tim. Cilj Centra je pružanje rehabilitacije djeci s apoteškoćama: autizam, hiperaktivnost, intelektualne poteškoće, te psihoterapija za roditelje.
Trenutno Centar ima 50 korisnika.

Koji cilj želi da ostvari?

Cilje Centra je da djeca s apoteškoćama dobiju jednak prisutp u obrazovnim ustanovama, te da dobiju potrebnu rehabilitaciju iz senzornog polja, fizikalnog, radnog i logopedskog.
Također, cilj je i pružiti psihoterapiju roditeljima te djece.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

Centar svake godine ima oko 50 korisnika te veliki broj tretmana koji pružaju. Pokrivaju tri općine: Kladan, Banovići i Živinice.
To je mjesto gdje porodica može dobiti potrebnu psiho-socijalnu podršku za sve izazove koje imaju.

Podržite Centar za razvoj inkluzivnih praksi Banovići na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Filantropija i aktivizam