Ekonomski fakultet Tuzla

Podržite Ekonomski fakultet Tuzla na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Tradicija ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je preko 130 godina. Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima u organizacijama. Više od 5000 naših diplomiranih studenata, uključujući i diplomirane studente sa Više i Visoke poslovne škole, koji rade na različitim radnim mjestima svojim su radom potvrdili da znanje koje su stekli na Ekonomskom fakultetu predstavlja odličnu podlogu za njihov uspješan rad i napredovanje. U prilog tome, 145 magistara nauka i 42 doktora nauka koji su svoja zvanja stekli na Ekonomskom fakultetu najbolje dokazuju da je nastavni i naučno-istraživački rad na Fakultetu na zavidnom nivou.

 

Koji cilj želi da ostvari?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli će kontinuirano razvijati međunarodno prepoznatljivu izvrsnost na tri stupnja bolonjskog ciklusa u visokom obrazovanju, naučnom istraživanju i cjeloživotnom obrazovanju u području ekonomije, koja se temelji na uspostavi sistema kvaliteta, kao i generisanju, transferu i primjeni znanja usmjerenih na prosperitet bosanskohercegovačkog društva i šire.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

Fakultet vlastitim nastavnim osobljem u potpunosti zadovoljava nastavne potrebe više od 1600 trenutno aktivnih studenata. Nastavnici i saradnici ovog fakulteta prenose svoja teorijska i praktična znanja na nove generacije studenata koji pokazuju interes za dobivanje raznovrsnih kvalifikacija iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Zato se mogu pohvaliti činjenicom da su njihovi studenti redovni dobitnici najvećih univerzitetskih priznanja.

Podržite Ekonomski fakultet Tuzla na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka, tehnologija i inovacije