Emina Imamović

Podržite Emina Imamović na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Zasposlena u nevladinom sektoru na poziciji moobilnog tima kao kulturološki medijator kao psihosocijalna podrška i prevodilac za engleski jezik. Od početka pandemije zaprimala pozive građana zahvaćenih restrikcijama covid mjera, koordinirala volonterima na terenu te i sama odlazila na adrese, dobavljala ljudima osnovne životne potrepštine, recepte i lijekove. Na platou kod Ismeta i Meše zajedno sa Ramizom Berbićem sprovodim različite performanse i ukazujemo na nedostatke u zajednici te predlažemo moguća rješenja. Pokretala i privodila kraju različite vrste akcija – od humanitarnih do društveno korisnih. Od početka migrantske krize kao volonter sam interventno pomagala ljude u pokretu, od pomoći pri pravnim pitanjima, pa sve do podjele osnovnih životnih potrepština. Zajedno sa sugrađanima i Karton revolucijom pokrenula razna pitanja koja se tiču građanskih prava.

Koji cilj želi da ostvari?

Svojim djelovanjem za cilj imam prvenstveno podići svijest ljudi vezano za teme o kojima se zna malo ili ništa, ali pored toga i konkretno djelovati upućivanjem različitih dopisa odgovornim ustanovama, kao i svakodnevnim terenskim djelovanjem.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

120 porodica i 14 samaca dobili su higijensko prehrambene pakete koje sam distribuirala skupa sa donatorima i volonterima. Na svakodnevnoj bazi slala dopise različitim institucijama i pravnim subjektima kako bi se stvari počele pomijerati sa mrtve tačke, i radi takve koordinacije između ugroženih ljudi i institucija – riješeno je preko 36 zdravstvenih pitanja, ljudi su napokon ostvarili prava na različite naknade, pravnu pomoć i slične stvari. Na platou kod Ismeta i Meše zajedno sa Ramizom Berbićem pravim performanse na različite teme iz sadašnjosti i prošlosti, trudeći se podići svijest sugrađana koji nisu imali prilike da doznaju nešto više o tim temama. Naši performansi su često medijski propraćeni te se itekako osjetila pozitivnija klima na konto obrađivanih tema. Zajedno sa Karton revolucijom uspješno sprovedena akcija nabavke novog mamografa u Domu Zdravlja. Direktna uključenost u stematskom rješavanju problema ljudi u pokretu, brojka pomognutih ljudi je davno prešla četverocifren broj. Od pravne pomoći pa sve do podjele osnovnih životnih potrepština.

Podržite Emina Imamović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Mir pravda i transparentnost