Empirica

Podržite Empirica na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Misija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj tehnologije i društva, te da bude ustanova visokih akademskih vrijednosti i etičkih kriterija i mjesto kritičkog promišljanja i propitivanja.

Koji cilj želi da ostvari?

Cilj Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je pružanje kvalitetnog i upotrebljivog visokoškolskog obrazovanja prema najvišim evropskim standardima, u skladu sa Bolonjskim procesom, zahtjevima struke i tržišta rada, kroz redovan studij i studij na daljinu. Studenti Visoke škole eMPIRICA pored akademskih, stiču kvalitetna stručna znanja, vještine i kompetencije u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i poslovanja, prvenstveno razvoju softvera, upravljanju računarskim, komunikacijskim, informacijskim i poslovnim sistemima, uz korištenje moderne opreme i programskih alata. Ostali ciljevi su: Obrazovanje što većeg broja mladih IKT stručnjaka, Mogućnost produktivnog zapošljavanja, s obzirom na deficitarnost kadar, Razvoj okruženja uz pomoć novih mladih budućih stručnjaka, školovanih po modernim evropskim praksama, Doprinos većem uključenju Brčko distrikta u evropski akademski prostor, Promocija kvalitetnog visokog obrazovanja temeljenog na ishodima učenja, Razvijanje poduzetničkih i poslovnih inicijativa, te povezanost s lokalnom zajednicom, Razvijanje i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja. Zadaci Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA prate ispunjavanje navedenih ciljeva, uz osiguranje kvalitetnih nastavnih sadržaja, nastavnog osoblja, prostora, opremljenosti učionica i laboratorija, biblioteke, visokog studentskog standarda, te uspostavljanje kontakata sa potencijalnim poslodavcima. U svom radu Visoka škola eMPIRICA rukovodi se demokratskim principima, uvažavanjem različitosti, poštivanjem ljudskih i moralnih vrijednosti, te njegovanjem i razvojem akademizma.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

Visoka škola eMPIRICA slijedi najbolje svjetske prakse u edukaciji ICT stručnjaka – svi studenti imaju besplatan pristup do Cisco Networking Academy, Oracle Academy, MS Azure Dev Tools for Teaching, WebEx Teams, Microsoft Office 365. C, C++, C#, Python, Java, SQL, Visual Basic, PHP, UML, HTML5, XHTML, CSS3, JavaScript, AJAX, Angular, Swift, Xamarin, ASP.NET, Visual Studio, SQL Server Management Studio, Visual Paradigm for UML, DevC++, Microsoft Visio, Microsoft Project, Adobe Dreamweaver CS6, Eclipse, TINA, Logisim, Virtual Box, GanttProject, Microsoft Office, Windows Server, Linux Server, WAMP/XAMP Server, Scene Builder, Cisco Packet Tracer, Wireshark – to su neki od programskih jezika, razvojnih okruženja, aplikacija, servisa ili tehnologija koji se izučavaju na Visokoj školi eMPIRICA.

Podržite Empirica na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka, tehnologija i inovacije