Enver Mandžić

Podržite Enver Mandžić na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Akademik Enver Mandžić rođen je 2.3.1944. godine u Tuzli. U rodnom gradu završava osnovnu, srednju školu te Rudarski fakultet 1967. godine. U oblasti rudarstva i geologije doktorirao je u Beogradu. Akademik Mandžić ima 161 objavljen naučni i tehnički rad o različitim temama iz mehanike tla i stijena i inženjerske geologije (geološki problemi koje je napravio čovjek, kartiranje klizišta, jačina i ponašanje kamene soli, stabilnost kosina dubokih površinskih kopova, problemi stabilnosti deponije, metodologija konačnih elemenata u rješavanju problema stabilnosti tla i stijena itd.). Posljednjih godina posvećen je Galeriji Mandžić, u kojoj je sakupio hiljade artefakta i koja je otvorena za sve posjetioce.

Koji cilj želi da ostvari?

Akademiku Mandžiću je primarno da uradi i završi knjige koje je započeo te da sredi zbirke koje raspolaže.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

Kako kaže Enver Mandžić, njegova najveća postignuća su porodica i djeca. To je za roditelje i za čovjeka najveća sreća, a najveće postignuće je da djeca budu na ponos roditeljima.

Podržite Enver Mandžić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Životno djelo