Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP

Informacije o kandidatu/kinji

Mjesto prebivali分ta: TUZLA

O festivalu:

Organizator 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta c  je JU „Centar za kulturu“ Tuzla.

Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, forografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih prava u savremenoj likovnoj umjetnosti.

T

  1. KATEGORIJE FESTIVALA / FESTIVAL CATEGORIES

Kategorije Festivala su:

– Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),

– Grafika,

– Fotografija i

– Video art.

– Drawing (including all drawing and painting techniques)

– Graphic art

– Photography, and

– Video art.

 

Fotografije: