Irma Ibrišimović

Podržite Irma Ibrišimović na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

 Irma Ibrišimović je magistar primijenjene matematike i trenutno je na doktorskom studiju na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Srbija. Trenutno je zaposlena na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla na poziciji pomoćnika direktora i asistenta za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika, te Kvantitativna ekonomija i informatika. Koautor knjige Numerička matematika. Jedna od omiljenih profesorica studentima FINra. Izuzetno vrijedna, odgovorna i posvećena poslu.

Koji cilj želi da ostvari?

 Želi da doktorira u domenu vještačke inteligencije, te uspostavi primjenu iste u praksi.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

 Organizator i koorganizator niza uspješnih projekata na FINra. Učesnik velikog broja regionalnih i domaćih konferencija i seminara.

Podržite Irma Ibrišimović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka, tehnologija i inovacije