Jasmin Hasić

Podržite Jasmin Hasić na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Jasmin (Fikret) Hasić rođen je u Tuzli, gdje je završio osnovnu i srednju muzičku školu pod mentoprstvom pokojnog profesorsa Čestmira Mirka Dušeka koji ga je uveo u dirigebntske vode gdje je još kao srednjoškolac imao priliku pod mentorstvom pokojnog profesora dušeka voditi i dirgovati horu Srednje muzičke škole Tuzla na završnom koncertu 2004. godine. Nakon što je završio srednju muzičku školu Jasmin upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu prvo Odsjek za Muzićku teoriju i pedagogiju na kojem diplomira u junu 2009 a iste godine upisuje odsjek za dirigovanje u klasi profesora emeritusa Rešada Arnautovića kojeg takođe uspješno završava u roku s najvišim ocjenama 2013. godine. Iste godine uspije magistarski studij u klasi istog profesora kao jedini student na odsjeku. Nakon zavšenog magistarskog studija Univerzitet u Sarajevu Jasmina Hasića nagrađuje priznanjem SREBRNA ZNAČKA Univerziteta u Sarajevu kao jednom od najboljilh studenata Muzičke akademije Sarajevo.

Koji cilj želi da ostvari?

Jasmin Hasić i uprkos pnademiji koja nas je sve snašla u prethodnom periodu aktivno radi na promociji muzičke umjetnosti, horske kulture tako što bez prekida a nalazeći razne modele ostvaruje kontaktte sa članovima horskih ansamabala Lege Artis priprema repertoar i u konačnici isti izvodi kada rijetko koji ansambl uspijeva da napravi bilo što. Čak u prošloj godini Jasmin Hasić zajedno sa Mješovitim horom “Lege Artis” u Kikindi, Republika Srbija na takmičarskom horskom festivalu odnosi pobjedu i zlatnu medalju kategoriji Pop horskih ansambala i srebrnu medalju u kategoriji umjetničke horske muzike Mješovitih horova. Jasmin Hasić je utemeljitelj Lege artis-a, njegovih aansambala Mješovitog i Dječijeg hora “Lege Artis” Tuzla i Škole klavira “Lege Artis” Tuzla. već punih deset godina od kako je napustio vođenje Univerzitetskog hora u Tuzli.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

-Srebrna značka Univerziteta u Sarajevu kao jednom od najboljih studenata muzičke akademije studirajući diplomski i postdiplomski studij na odsjeku za dirigovanje iste akademije.
-Osnivač Univerzitetskog hora Tuzla
-Idejni tvorac i suosnivač Muzičkog obrazovnog centra “Lege Artis” Tuzla (ranije Gradskog umjetničkog društva “Lege Artis” Tuzla)
-Sa Mješovitim horom “Lege Artis” Tuzla dobitnik 14 međunarodnih nagrada sa ozbiljnih međunarodnih takmičenja u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i BiH.
-Osnivač jednog od sada najprestižnijih horskih festivala takm,ičarskog karaktera koji u grad Tuzlu dovede preko hiljadu pjevača iz svih krajeva svijeta Međunarodnog horskog šampionata “Lege Artis” Tuzla
-Inicijator tradicionalnog Novogodišnjeg koncerta koji se svake godine a ov egodine VIII put održava u Bosanskom kulutrnom centru TK kao jedna od najposjećenijih muzičkih manifestacija u BKC TK
-Pored brojnih priznanja na polju umjetnosti Jasmin Hasić je prepoznat i u sredini gdje radi za stalno već 13 godinau Brčko distriktu BiH gdje je u posljednje dvije godine direktor Muzičke škole Brčko i pokretač brojnih muzičkih umjetničkih aktivnosti u ovom gradu.

Podržite Jasmin Hasić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Filantropija i aktivizam