Jasmina Paočić

Podržite Jasmina Paočić na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: ŽIVINICE

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Jasmina Paočić je neko ko predstavlja motivaciju mladih. Aktivno volontira od 2017.godine. Svoj volonterski put u Odboru Omladinske banke započinje 2017. Nakon što je završila svoje mandat u Odboru postaje edukatorica o nenasilnoj komunikaciji. 2019. godine prijavljuje se na radionice za potencijalne asistente i asistentice Fondacije tuzlanske zajednice i postaje koordinatorica Odbora Omladinske banke Živinice. Veoma je kreativna što se može vidjeti u kreiranju njenih radionica, ali i da mlade zainteresuje za volontiranje. Jasmina predstavlja veliku promjenu u svojoj zajednici. Uključena je u rad mladih u Živinicama, te im pomaže, ali ih i motiviše da pišu projekte za svoju zajednicu. Pored volontiranja završna je godina psihologije u Tuzli. Jasmina je veoma organizovana osoba, osoba koja je uvijek tu za vas i neko od koga možete naučiti dosta potrebih stvari u radu s ljudima.

Koji cilj želi da ostvari?

 Prvenstveno planira finalizirati svoje formalno obrazovanje. Upisala je studij koji I sam zahtjeva mnogo stručnog usavršavanja I neformalne edukacije. Želi nastaviti u smjeru psihologije, ali ne želi napustiti svijet volontiranja. Ne planira ići vani, već planira da se posveti radu s mladima. Aktivno će doprinositi svojoj zajednici i pronalaziti prilike za mlade.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

 Od ostvarenih postignuća Jasmina je asistentica na programu Omladinske banke već tri godine, mentorica novim asistentima, edukatorica o nenasilnoj komunikaciji.

Podržite Jasmina Paočić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Filantropija i aktivizam