Larisa Šuša

Podržite Larisa Šuša na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: GRAČANICA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Larisa Šuša rođena je 1980. godine u Gračanici gdje i danas živi radi i aktivno djeluje. Njeno bavljenje građanskim aktivizmom počinje 2014. godine nakon serije protesta JMBG i februarskih protesta u Tuzli. Njena aktivistička priča počela je iz ličnih razloga, a za sebe voli reći da kao prava građanska aktivistica ona zapravo živi cijeli svoj život. Larisa je svoje znanje, iskustvo i kompetencije iz oblasti HRM, menadžmenta, marketinga, sistematizacije i standardizacije stekla u realnom sektoru, te iste upotrijebila u društveno korisnom radu na polju borbe protiv korupcije, te buđenju građanske svijesti.

Pokretačica je Plenum Gračanice, kao i članica grupe koja je osnovala neformalni Pokret Građana Gračanice, LOBI grupe žena Gračanica, i mnogo drugih aktivističkih i društvenih događaja. Saradnica je većine gračaničkih udruženja, a svoj poseban angažman posvetila je osnaživanju mladih i žena, te pomoći u ostvarivanju prava za obespravljene radnike/ce. Bila je učesnica na Western Balkan Summitu i je saradnica domaćih i međunarodnih aktivističkih pokreta i organizacija.

Koji cilj želi da ostvari?

 Direktno uključivanje u sistem odlučivanja naš je prvi korak ka promjenama. Mi smo ti koji prstom moramo uperiti u nemoralan čin, mi smo ti koji diktiraju tempo , način i pravac promjena…Mi smo kreatori budućnosti nas i naših budućih pokoljenja i nema straha jer mi već živimo u zemlji u kojoj se ljudi boje više života nego smrti. Želimo li takvu budućnost svojoj djeci… JA NE.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

Najznačajniji aktivisticki i filantropski rad:

Pokretacica je i osnivačica neformalne lobi grupe žena Gracanice koje su svojim radom prva lokalna zajednica koja je gender ravnopravnost spolova upisala u statut grada po kojem se danas biraju sva tijela odlučivanja od mesnih zajednica, vijeća, komisija i drugih tijela odlučivanja.

Učesnica i pokretacica velikog broja humanitarnih akcija za pomoć bolesnim i sugrađanima u socijalnoj potrebi.

Zastitnica žena koje su i trpe nasilje u porodici i zajednici okuplja i organizuje uvezuje struku i pravnu podrsku ugroženim iza javnosti i javne publikacije.

Posebnu pomoć sistemu i ostećenim pokazala je u periodu elementarnih nepogoda poplava i klizište 2014/2015 kao i cijelo vrijeme pandemije.
Iza Larisa stoji veliki broj manjih i većih projekata od obnove infrastrukture u lokalnoj zajednici , do nabavke opreme za skolstvo zdravstvo, edukacija radionica na temu zaštite okoliša pokretanja ekofeminizma, obrta za osnazivanje žena i mladih.

Podržite Larisa Šuša na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Filantropija i aktivizam