Ljubomir Todorović

Podržite Ljubomir Todorović na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: BANOVIĆI

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Rođen, živi i stvara u Banovićima. Magistar likovnih umetnosti iz oblasti grafičkog dizajna. Docent profesor na IBU univerzitetu u Sarajevu na Odsjeku za grafički dizajn i multimediju. Preko 20 godina aktivnog bavljenja umjetnošću. Profesionalno orijentisan ka oblastima vizuelne komunikacije dok strastveno istražuje vizuelne umjetnosti, naročito oslikavanje murala. Do sada je oslikao brojne murale u Bosni i Hercegovini i zemljama Balkana (Hrvatska, Srbija) kao i Francuskoj, Islandu i Kataru na Bliskom istoku. Tokom svog istraživanja ulične umjetnosti, slikao je ilustracije društvenih tema koje se tiču oko fenomena lokalnog jezika i primitivnog ponašanja u njegovom okruženju. Njegov cilj je bio da “jezik svoje ulice” prenese u format “ulične umjetnosti” širom svijeta s ciljem preuveličavanja kiča i primitivizma koji će na kraju dovesti do njegovog uništenja.

Koji cilj želi da ostvari?

Murali mogu poslužiti za slanje poruka jer su veliki i upečatljivi, a obično se nalaze na prominentnim ili prometnim mjestima gdje ih može vidjeti mnogo ljudi. Stoga murali mogu biti korišteni kao platforma za bilo šta, a mi umjetnici ih koristimo u pozitivne društvene svrhe – to je odluka umjetnika ponaosob i njihov lični odabir.
Moja je želja da zabilježim plemenite momnte iz naše zajedničke historije ili naših privatnih života kako bi nas stalno podsjećali da smo u biti dobri ljudi, a ova vidljiva i dominantna platforma je jako dobra za to. Osim toga, siguran sam da oni koji se bave kulturom i umjetnošću nemaju vremena za učešće u destruktivnim postupcima i procesima jer kultura i umjetnost oplemenjuju naše lijepe i dobre strane,  kultura i umjetnost nas spajaju, ujedinjuju i povezuju

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

– Docent profesor sa 30 godina
– Oslikani brojni murali
– Autor podcast emisije o umjetnosti i dizajnu
– 20 godina aktivnog bavljenja umjetnošću
– Bezbroj publikacija, izložbi, festivala

Podržite Ljubomir Todorović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Kultura i umjetnost