Mirnes Požegić

Podržite Mirnes Požegić na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: KALESIJA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Mirnes Požegić rođen je 07 jula 1996 godine u Tuzli. Po zanimanju je diplomirani inženjer saobraćaja. Do sada je objavio nekoliko naučnih radova. Prvi naučni rad je objavio na međunarodnoj stručnoj konferenciji StES 2020 u Banja Luci. A posljednji rad je objavljen na VIII simpozijum NOVI HORIZONTI 2021 godine održan na Saobraćajnom fakultetu Doboj.
Pored svega Mirnes je student drugog ciklusa (Master studije) na Saobraćajnom fakultetu Doboj-Univerzitet u Istočnom Sarajevu te posjeduje certifikat o završenoj pedagoškoj grupi predmeta.
Mirnes je aktivan član airsoft kluba Brotherhood Kalesija.

Koji cilj želi da ostvari?

Cilj koji želi ostvariti je završiti treći ciklus (doktorske studije) na saobraćajnom fakultetu.
Primjeniti inovativne tehnologije saobraćaja razvijenih zemalja na saobraćaj Bosne i Hercegovine.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

•Naučni rad “Inteligentna roba u intermodalnom transportu“ objavljen na međunarodnoj stručnoj konferenciji StES 2020 u Banja Luci.
•Naučni rad „Vozovi nagibne tehnike“ objavljen na međunarodnom savjetovanju koje se održalo u travniku 2021 godine.
•Naučni rad „Analiza putno-pružni prelaza i vanrednih događaja na dionici pruge Bosanska Poljana-Lukavac“ objavljen na međunarodnoj stručnoj konferenciji StES 2021 u Banja Luci.
•Naučni rad „Novi koncepti putničkog saobraćaja na željeznicama republike Srpske sa posebnim osvrtom na željezničke stanice“ objavljen na VIII simpozijum NOVI HORIZONTI 2021 održan na Saobraćajnom fakultetu Doboj.

Podržite Mirnes Požegić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka, tehnologija i inovacije