Šahbaz Jusufović

Podržite Šahbaz Jusufović na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Rođen 5. juna 1949. god. u Tuzli. Potiče iz radničke porodice od oca Muharema i majke Derve. Osnovnu školu završio je u S.Hanu a Srednju muzičku školu u Tuzli – teoretski i instrumentalni odsjek – harmonika. Godine 1970. upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu gdje stiče zvanje profesor teoretskih muzičkih predmeta. Cijeli radni vijek (1972-2013) proveo je u Muzičkoj školi Tuzla. Od 1994. do 1999. godine radio je i u Učiteljskoj školi Tuzla. Bio je član brojnih kulturno-umjetničkih društava a jedan je od osnivača Udruženja sevdalija Grada Tuzla. Oženjen je i otac troje djece. Živi u Tuzli.

Koji cilj želi da ostvari?

Želio je da objavljivanjem antologije “Hiljadu i jedna sevdalinka i pjesme za sva vremena” , na kojoj je radio punih 50 godina, ostavi trajni zapis o našoj sevdalinci. Ujedno želi da ta knjiga ode na sve kontinente jer muzika ima univerzalnu misiju a to je da spaja ljude ma koliko bili različiti. Sevdalinka je zasigurno dragulj bosanskohercegovačke kulturne baštine i zaslužuje posebno mjesto u cijelom svijetu.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

     Tokom radnog vijeka izveo je plejadu učenika – harmonikaša koji su osvajali brojne nagrade na državnim i međunarodnim takmičenjima; – U Učiteljskoj školi Tuzla vodio je orkestar od 40 harmonikaša i hor od 150 djevojaka; – Bio je direktor Osnovne muzičke škole Tuzla od 1980. do 1986. i od 2005. do 2011. godine; – Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja među kojima: Nagrada JU Učiteljska škola Tuzla, Plaketa i druga priznanja Osnovne muzičke škole Tuzla, Povelja Udruženja građana muzičkih pedagoga BIH, Zlatna medalja Udruženja KUD-ova SRBIH. Jedan od njegovih najvećih životnih i profesionalnih uspjeha je antologija sevdaha u dva toma “Hiljadu i jedna sevdalinka i pjesme za sva vremena” koja je objavljena 2016. godine.

Podržite Šahbaz Jusufović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Životno djelo