Zana Tahirović – Hadžić

Informacije o kandidatu/kinji

Mjesto prebivali分ta: GRAČANICA

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je bogata mladim, perspektivinim i uspješnim ljudima, a to
nam dokazuje i Zana Tahirović Hadžić, mlada kaligrafkinja iz Gračanice. Njen rad i trud je priznat
od ljudi koji je okružuju, što za nju predstavlja pravo zadovoljstvo. Zana je završila Građevinski
fakultet u Tuzli, a sada je profesorica u srednjoj školi gdje predaje građevinsku skupinu

predmeta, dok se kaligrafijom bavi osam godina.

“Kaligrafijom sam se počela baviti u septembru 2015. godine nakon završetka kursa u Gračanici.
Kurs je trajao dva mjeseca, a prijavila sam se iz znatiželje. Širi pojam kaligrafija tek sam
upoznala na kursu, nakon prvih časova, puno mi se svidjelo nakon čega sam krenula da
istražujem i učim još više,i tako stigla do Mostara gdje je dopunjavala svoje znanje i umijeće uz

svjetskog kaligrafa Muniba Obradovića“, rekla je Zana.

Nakon kursa Zana je napravila nekoliko levhi kako bi čula mišljenje svojim prijatelja, nakon čega
su u kratkom roku uslijedile prve reakcije, narudžbe i gotovanja u emisijama.. Zana kaže da je

tako sve počelo, a samim tim krenuli su pozivi za prve izložbe.

Umjetnost lijepog pisanja

Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja rukom uz pomoć pera, kista, tinte ili nekog drugog pribora
za pisanje. Zana kaze da je materijal teško nabaviti, pa ga često dobavlja iz drugih zemlja.
Kaligrafija u Bosni i Hecegovini postaje sve popularnija, iz razloga što se ručni radovi više cijene.
“Materijal za kaligrafiju je jako teško nabaviti jer baviti se kaligrafijom u Bosni je rijetkost pa se
zato koristi isključivo improvizani materijal. Pisanje levhi radi se kalemom, tintom na ručno
rađenom papiru. Ručno rađeni papir mora biti glatke teksture, kalemi se prave od bambusne
trske, dok tintu nabavljam u stranim zemljama”, dodala je Zana u razgovoru.
Ova zanimljiva umjetnost zahtijeva mnogo truda, a da bi rad u konačnici izgledao onako kako
treba da izgleda treba mu posvetiti puno ljubavi i pažnje. Njeni radovi se često traže povodom
raznih prilika, a najčešće povodom rođendana, godišnjica, rođenja djeteta, a posebno bajrama.
Zana je do sada imala nekoliko izložbi širom BiH, izložbu u Novom Sadu,Njemačkoj, Austriji , te
učestvovala na međunarodnom festivalu umjetnosti U Iranu, gdje je osvojila i nagradu za svoj
rad. To je, kaže, bilo ostvarenje njenog dugogodišnjeg sna jer je tamo posjetila znamenitosti o

kojima je maštala.

Prethodna godina je bila jako uspješna za nju, jer je imala najvise izložbi otkako se bavi
kaligrafijom, iako je mislila da će se pozdraviti sa svojim hobijem nakon što je stigao najmlađi

član porodice.

Od januara 2022.g do januara 2023.godine slijedile su izložbe u: Sarajevu ( Igmanska džamija)

Konjic, Beč (2 puta), Gračanica i Njemačka ( Ulm i Kempten).

Zana svoje vrijeme značajno posvjećuje mladim osobama koje su zainteresovane za kaligrafiju,
pa samim tim i održava časova podučavanja ove umjetnosti u vidu kurseva i radionica. Nakon
više godina rada, Zana na svom radu primjećuje veliku razliku, što je podstiče da više uči i radi.
Ova mlada umjetnica posjeduje i kaligrafsku galeriju *Diwani* u sklopu Osman – kapetanove
medrese u Gračanici koju je uredila u bosanskom stilu, gdje možete doći popiti kahvu i pogledati

njene izložene radove.