Pravilnik

 • Učestvovati mogu Sve osobe i organizacije koji su u protekloj godini dali veliki doprinos u kategorijama TPLG sa područja TK i šire
 • Svi mogu prijaviti kandidate za TPLG Radio Kameleona
 • Specijalni žiri može nominovati kandidate.
 • Na fotografiji koju priložite ne smiju biti druge osobe, nije dozvoljeno više puta učitati istu fotografiju.
 • Nominatori preuzimaju odgovornost za informacije priložene u prijavi.
 • Odobravate da informacije koje nam pošaljete putem službenog obrasca možemo koristiti za sve aktivnosti TPLG (Radio, Web, Outdoor, PR...).
 • Dobitnici priznanja se biraju žiriranjem i online glasanjem na website-u licnostgodine.kameleon.ba
 • Kandidati koji prođu u uži izbor pristaju da se javno objavi njihovo ime i prezime, kratka priča o njima i njihova fotografija.
 • Za jednu kategoriju moguće je glasati samo jednom.
 • Dobitnici priznanja bit će obaviješteni putem e-maila/telefona.
 • Svi kandidati mlađi od 18 godina trebaju odobrenje roditelja za učešće u TPLG